hello world!
Published: január 12, 2024

Kedves Kolléganő, Kolléga!

Mint ismeretes a Kormány elvonta a MOK köztestületi funkcióját így kvázi egy szokvány egyesületként működik, mégis a korábbi jogosítványai révén megtéveszti az orvostársadalmat, mintha szakmailag, hitelesség szempontjából az egyedüli fóruma lenne az orvosok összefogásának. A MOK nem rég leköszönt elnöksége egyértelműen politikai tevékenységet végzett, ennek révén az orvostársadalmat tévútra vezette, az összefogás helyett a megosztást, a megbeszélés helyett a diktatúrát, a valós tudomány helyett a gyógyszergyári áltudományt hirdette. Ezért szükségessé vált, hogy mind a MOK-tól különböző alternatív közösségként, mind a kormányzati egészségügyi diktatúrával való valós érdekütközések megjelenítésére, szakmai viták előmozdítására egy alternatív orvosi társaságot alapítsunk, ahol valós szakmai megbeszélések folyhatnak. Ezért jött létre az UJ MOK, vagyis az Új Magyar Orvosi Kar Egyesület. 

Új megközelítésre és összefogásra van szükség a világban, a társadalmunkban, az egészségügyben zajló folyamatok miatt!

Itt egy alternatív orvosi közösség formálódik, tájékozódj, csatlakozz hozzánk!

A MOK utóbbi években módosításokkal „megújított” etikai rendszere önkényes, hatalmaskodó, az ősi hippokrátészi elvektől egyre inkább elhajló volt, saját feljelentéseivel sok esetben ő maga az etikátlanságot tartotta fenn. Úgy látjuk, hogy időszerű egy jobb és etikusabb érdekképviseletet, egy demokratikusabb berendezkedést létrehozni. 

A MOK elsősorban a kórházi és rendelőintézeti orvosi tevékenységgel foglalkozott, de számos az egészséget szorosan befolyásoló témakörrel egyáltalán nem (privát egészségügy, természetes gyógymódok valós jelentősége, pszichológia jelentősége a mindennapi ellátásban stb.), ezekkel egy új alternatív orvoskari tömörülésként, „alternatív kamara”-ként foglalkozni szeretnénk. A MOK gondolkodás nélkül, minden szakmai vita mellőzésével elfogadta, népszerűsítette a WHO irányelveit. Az ÚJMOK nem fogadja el a WHO-t, mint hiteles forrást, hiszen ismert, hogy gyógyszergyárak és egyéb magánérdekek finanszírozzák a költségvetése 80%-át és a WHO finanszírozói érdekek mentén hozza meg intézkedéseit, irányelveit, áltudományos diktatórikus elveket terjeszt. A WHO csupán egy soha senki által meg nem választott magán érdekeket képviselő politikai intézmény, melynek semmi keresni valója sincs az orvosok tevékenységének irányításában.

Egyesületünket azon orvoskollégák érdekképviseletének megszervezése érdekében hozzuk létre, akik

-             nem maradtak a MOK egyesület keretében, vagy szeretnének onnan kilépni

-             nem értenek egyet azzal az orvostársadalomra rátelepedő erőszakos intézkedéssorral, amellyel leépítették az egészségügy normális működőképességét

-             szeretnének egy valós és bátor érdekképviseletet

-             nem szeretnének még egyszer a who gyógyszergyári érdekeltségei mentén diktált és szakmainak beállított, de csupán csak áltudományos igazolással rendelkező direktívákat elfogadni.

-             nem szeretnének még egyszer áljárványok elleni mesterkélt védekezéshez, vagy ismeretlen összetételű oltások kényszerített beadásában részt venni, vagy azokat elszenvedni

-             akik valós szakmai vitákat, konferenciákat szeretnének újra

Egyesületünk nyitott minden szakmai érvre, álláspontját folyamatosan alakítani szeretné a tagsággal való állandó eszmecserében. Harcol a tudományos viták és fórumok visszaállításáért, követeli a gyógyszergyári érdekek gyógyításból való kikapcsolását, vagy jelentős csökkentését, az ősi hippokratészi etika, és a gyógyítás szabadságának visszaállítását.

Az egyesületnek minden orvos tagja lehet függetlenül az oltásától, de az orvosokat ne oltogassa ismeretlen összetételű kotyvalékkal a Kormány és a MOK. 

Kérjük ezért az Ön egyesületünkhöz való csatlakozását és támogatását, hogy megteremthessük az egészségügy alakításának alternatív szakmai megközelítését, a diktatúrából való kilépést.  

Üdvözlettel:

Dr.Tamasi József

ÚJ MOK elnöke

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük